SikaTop®-129 Sunshine

Llaç me bazë çimentoje për hidroizolim

SikaTop®-129 Sunshine është llaç me 2 përbërës gati për përdorim dhe me modul të ulët elasticiteti. Përbëhet nga një pluhur me bazë çimentoje i modifikuar me polimere sintetike të posaçme dhe tym silici (silica fume), përmban agregate të përzgjedhura me grimca të imëta, aditivë dhe një emulsion që i jep fleksibilitet miksit. Mund të përforcohet me rrjetë fibrash qelqi rezistuese ndaj alkaleve për nënshtresat që do të hidroizolohen dhe që janë subjekt i sforcimit në përkulje.

  • Nivel i lartë hidroizolimi
  • Përbërës në ambalazhe të gatshme
  • Rezistencë ndaj sforcimet përkulëse të nënshtresës, nëse nuk ndiqen nga plasaritja e nënshtresës
  • Përshkueshmëri nga avujt e ujit
  • Ndërkapje shumë e mirë mbi shumë nënshtresësa si betoni, llaçet, gurët, tullat, etj.
  • Papërshkueshmëri nga avujt e ujit
  • Pa plasaritje nga tkurrja
  • Aplikim i thjeshtë mbi mure vertikale dhe tavane
SikaTop®-129 Sunshine