SikaSeal®-105 H

Llaç për hidroizolim me 2 përbërës dhe i modifikuar me polimere

SikaSeal®-105 H është llaç çimentoje me 2 përbërës dhe i modifikuar me polimere për shumë përdorime dhe bllokues poresh për aplikime hidroizolimi në mjedise të jashtme dhe të brendshme.

  • Hidroizolim efikas dhe për shumë përdorime
  • Ndërkapje e mirë mbi nënshtresa të ndryshme (beton, gur, mure, etj.)
  • Mund të aplikohet me mallë ose furçë (në varësi të raportit të përzierjes A:B)
  • Llaç gati për përdorim: përbërësit A+B pa shtim uji
SikaSeal®-105 H