Sikalastic®-152

Sikalastic®-152 është llaç çimentoje me 2 përbërës, ngushtues i plasaritjeve, i përforcuar me fibra, me modul të ulët elasticiteti dhe aditivë të posaçëm hidroizolues dhe mbrojtës i nënshtresave prej betoni që janë subjekt shformimi nga përkulja.

  • Hidroizolim fleksibël dhe mbrojtje betoni në 1 produkt
  • Veti shumë të mira ngustimi të plasariteve, edhe në temperaturë të ulët
  • Rezistencë kundër kripës për shkrirje akulli dhe dioksidit të karbonit
  • Aplikim i besueshëm edhe në mjedis me shumë lagështi
  • Të gjithë përbërësit dorëzohen gati, nuk nevojitet ujë shtesë për përzierje
  • Aplikim edhe mbi nënshtresa lehtësisht të lagështa
  • Nuk varet: aplikim i lehtë edhe mbi mure vertikalë
  • Ndërkapje e shkëlqyer mbi shumë nënshtresa si betoni, llaçe çimentoje, gur, mure
Sikalastic®-152