Sika MonoTop®-108 Water Plug

Llaç me ngurtësim të shpejtë

Sika MonoTop®-108 Water Plug është llaç çimentoje me mpiksje të shpejtë për mbylljen e rrjedhjes së ujit në beton dhe mure.

  • Ngurtësim i shpejtë për shmangien e "shpëlarjes" edhe prani uji të rrjedhshëm
  • Ngurtësohet brenda ~ 60 - 80 sekondave (në 20 °C)