Sikaplan® WP 1100-15 HL

MEMBRANË HIDROIZOLIMI BAZAMENTESH DHE TUNELESH

Sikaplan® WP 1100-15 HL është membranë fleksibël dhe homogjene për hidroizolim me shtresë sinjalizuese që ka bazë polivinilkloridi (PVC-P) të cilësisë së lartë.

 • Me bazë materiali të virgjër për cilësi konsistente
 • Pa plastifikues DEHP (DOP)
 • Me shtresë sinjalizuese që tregon dëmtimet
 • Fleksibilitet, rezistencë ndaj tërheqjes dhe zgjatim multi-aksial të optimizuara
 • Sjellje elastike e materialit
 • Fleksibël në temperatura të ulëta
 • E përshtatshme për kontakt me ujin e butë acid dhe mjediset alkaline
 • Rezistencë ndaj depërtimit të rrënjëve dhe mikroorganizmave
 • Punueshmëri e optimizuar, mund të saldohet me nxehtësi
 • Mund të instalohet mbi nënshtresa të lagështa por edhe të lagura
 • Qëndrueshmëri e përkohshme ndaj rrezatimit UV për instalimin
 
Sikaplan® WP 1100-15 HL