Sika® MonoSeal-101 H

Llaç me bazë çimentoje dhe me 1 përbërës për hidroizolim betoni dhe muresh

Sika® MonoSeal-101 H është një miks çimentosh dhe agregatesh të posaçme me përmbajtje aditivësh hidroizolues, që përzihet me ujë për të formuar një pastë e cila mund të aplikohet me furçë.

  • Hidroizolizim i efektshëm dhe me kosto të ulët i strukturave ekzistuese
  • Aplikim i thjeshtë dhe i lehtë me furçë
  • Rezistencë e lartë ndaj presionit pozitiv
  • Rezistencë mesatare ndaj presionit negativ
 
  • Ndërkapje e mirë mbi shumë nënshtresa përfshirë betonin, llaçet me bazë çimentoje, gurin, etj.
  • Produkti i miratuar-certifikuar për kontaktin me ujin e pijshëm. Përputhet me kërkesat për cilësi të Ministrisë së Shëndetësisë së Francës, sipas udhëzimeve të Këshillit të Lartë të Shëndetit Publik në Francë, për sa i përket pajtueshmërisë së tij në kontakt me ujin e pijshëm.
  • Certifikim CE
Sika® MonoSeal-101 H