Sika MonoTop®-910 N

URË NDËRKAPJEJE & MBROJTJE KUNDËR KORRODIMIT TË KONSTRUKSIONEVE PREJ BETONARMEJE

Sika MonoTop®-910 N është një material prej një përbërësi, me bazë çimentoje dhe i modifikuar me polimere për veshje (si shtresë), i cili përmban tym silici (silica fume) dhe që përdoret si prajmer për ngjitje dhe si mbrojtje kundër korrodimit të armaturës.

  • Certifikatë CE sipas EN 1504-7
  • Mund të aplikohet me furçë ose me teknikën e spërkatjes së lëngët
  • Lehtësi në përdorim, thjesht shtoni ujë
  • Ndërkapje mbi beton dhe çelik
  • Rezistencë e mirë ndaj depërtimit të ujit dhe klorureve
Sika MonoTop®-910 N