Sikagard®-720 EpoCem®

Mikro-llaç prej 3 përbërësish me bazë çimentoje dhe epoksidi për izolim sipërfaqesh

Sikagard®-720 EpoCem® është llaç me 3 përbërës, me bazë çimentoje, i modifikuar me epoksid, tiksotropik dhe me teksturë të imët për nivelimin dhe finirimin e sipërfaqeve prej betoni, llaçi ose guri.

  • Rezistencë kimike e përmirësuar në krahasim me llaçin PCC
  • Mbrojtje e shkëlqyer e betonit në mjedise agresive
  • Markë CE sipas EN 1504 pjesët 2 dhe 3
  • I papërshkueshëm nga lëngjet, por i përshkueshëm nga avujt e ujit
  • Ngjitje e shkëlqyer mbi betonin i cili sapo ka fituar rezistencat (green concrete) ose të ngurtësuar, qoftë ky i lagësht ose i thatë
  • Mbiveshje e shpejtë e produkteve për finirim Sika® me bazë rrëshire
  • Përgatitje ideale për finitura të lëmuara sipërfaqesh
  • Për përdorim të brendshëm ose të jashtëm
  • Nuk përmban tretës
  • Mund të aplikohet manualisht ose mekanikisht
Sikagard®-720 EpoCem®