Sikadur®-31 EF

ngjitës strukturor EPOKSID ME 2 PËRBËRËS

Sikadur®-31 EF është një ngjitës epoksid me 2 përbërës, tolerues i lagështisë, tiksotropik, strukturor i cili ngjitet mbi shumicën e materialeve të ndërtimit. ka rezistenca mekanike të larta dhe mund të përdoret gjithashtu për riparime të vogla betoni, mbushje fugash dhe izolim plasaritjesh.

  • Temperaturë aplikimi nga +10 °C deri në +30 °C
  • Përzierje dhe aplikim i lehtë
  • Ndërkapje e mirë mbi shumicën e materialeve të ndërtimit
  • Tiksotropik: nuk varet në aplikime vertikale dhe horizontale
  • Ngurtësim pa tkurrje
  • Përbërës me ngjyra të ndryshme (për kontroll gjatë përzierjes)
  • Nuk nevojitet prajmer
  • Rezistencë ndaj abrazionit
  • I papërshkueshëm nga lëngjet dhe avujt e ujit
  • Rezistencë kimike
Sikadur®-31 EF