Sikadur®-300

Rrëshirë epokside me 2 përbërës për impregnim

Sikadur®-300 është rrëshirë me 2 përbërës dhe me bazë epokside për impregnim.

  • Përzierje dhe aplikim i lehtë me rul për impregnim
  • Prodhuar për metoda saturimi manuale ose mekanike
  • Ndërkapje e mirë mbi shumë nënshtresa
  • Veti të larta mekanike
  • Kohë tepër e gjatë pune
Sikadur®-300