Sikaflex® PRO-3

Izolues me performancë të lartë për fugat e dyshemeve dhe aplikime të inxhinierisë së ndërtimit

Sikaflex® PRO-3 është izolues fugash, elastik, me 1 përbërës që thahet me lagështinë dhe me rezistencë mekanike dhe kimike të lartë.

  • Aftësi lëvizshmërie ± 35% (ASTM C 719)
  • Rezistenca mekanike dhe kimike shumë të larta
  • Tharje pa flluska
  • Ndërkapje e mirë mbi shumicën e materialeve të ndërtimit
  • Pa tretës
  • Çlirime shumë të ulëta
 
Sikaflex® PRO-3 Sikaflex® PRO-3