SikaHyflex®-250 Facade

Izolues profesional me performancë të lartë për fugat e betonit, muret dhe sistemet e termoizolimit të jashtëm

SikaHyflex®-250 Facade është izolues për fugat, elastik, me 1 përbërës që thahet me lagështinë dhe me modul të ulët elasticiteti.

  • Rezistencë shumë e mirë ndaj ndikimeve të motit
  • Aftësi lëvizjeje +100 / −50% (ASTM C 719)
  • Tharje pa flluska
  • Sforcim i ulët tek nënshtresa
  • Punueshmëri shumë e mirë
  • Ndërkapje e mirë mbi shumë nënshtresa të ndryshme
  • Pa tretës
  • Çlirime shumë të ulëta
 
SikaHyflex®-250 Facade SikaHyflex®-250 Facade