Sikaflex® Construction+

Izolues për beton dhe fasada muri

Sikaflex® Construction+ është izolues elastik fugash, me 1 përbërës që thahet me lagështinë.

  • Rezistencë shumë e mirë ndaj kushteve të motit
  • Aftësi lëvizshmërie ± 35 (ASTM C 719)
  • Tharje pa flluska
  • Punueshmëri e mirë
  • Ndërkapje e mirë mbi shumë nënshtresa
  • Pa tretës
  • Çlirime shumë të ulëta
 
Sikaflex® Construction+ Sikaflex® Construction+