Sikaflex® PRO-3 SL

Izolues me performancë të lartë dhe i vetënivelueshëm për dysheme dhe aplikime të inxhinierisë së ndërtimit

Sikaflex® PRO-3 SL është izolues për fugat elastik me 1 përbërës, që thahet me lagështinë dhe i vetënivelueshëm me rezistencë të lartë mekanike dhe kimike.

  • Kapacitet lëvizshmërie ± 35% (ASTM C 719)
  • Rezistencë shumë e lartë mekanike dhe kimike
  • Tharje pa flluska
  • I vetënivelueshëm
  • Ndërkapje e mirë mbi shumicën e materialeve të ndërtimit
  • Pa tretës
  • Çlirime shumë të ulëta 
 
Sikaflex® PRO-3 SL Sikaflex® PRO-3 SL