Sikasil® Universal

Izolues silikoni acetoksid për xhama dhe izolim ndaj kushteve të motit

Sikasil® Universal është një izolues me 1 përbërës dhe pa tretës për aplikime në mjedise të brendshme dhe të jashtme.

  • Modul i ulët elasticiteti
  • Elasticitet dhe fleksibilitet i lartë
  • Rezistencë shumë e mirë ndaj tkurrjes, plasaritjes dhe çngjyrosjes
  • Ndërkapje shumë e mirë mbi lloje të ndryshme nënshtresash joporoze