Sikasil® AC

IZOLUES SILIKONI për aplikime të përgjithshme

Sikasil® AC është izolues për fugat, acetoksid, me 1 përbërës, nuk varet dhe ofron një izolim elastik të papërshkueshëm nga uji.

  • Modul i ulët elasticiteti
  • Elasticitet i lartë
  • Aplikim pa prajmer mbi shumë nënshtresa
 
  • Ngjitje e mirë mbi shumë lloje nënshtresash
  • Rezistencë e mirë ndaj ekspozimit UV
  • Pa tretës (sipas TRGS 610)
Sikasil® AC