Sikadur®-52 Injection

Sikadur®-52 Injection Normal janë lëngje për injektim me 2 përbërës, pa tretës, me viskozitet të ulët dhe me bazë rrëshirash epokside me rezistencë të lartë.
Lloji N (= Normal Potlife, kohë normale pune) përdoret për temperatura nënshtrese midis +5°C dhe +30°C.
Lloji LP (= Long Potlife, kohë e gjatë pune) përdoret për temperatura nënshtrese midis +25°C dhe +40°C.

  • Pa tretës
  • I pështatshëm për kushte të thata dhe të lagështa
  • I përdorshëm edhe në temperatura të ulëta
  • Dy lloje për kushte të ndryshme klimaterike (kohë pune normale dhe gjatë)
  • Ngurtësim pa tkurrje
  • Rezistenca mekanike dhe ndërkapjeje të larta
  • I fortë por jo i thyeshëm
  • Viskozitet i ulët
  • I injektueshëm me pompa një komponentëshe