SikaGrout® LSR

SikaGrout®-LSR është një produkt me bazë çimentoje i formuluar veçanërisht për prodhim llaçi dhe çimentoje shumë fluid, të pompueshëm, me tkurrje të kontrolluar, pa rrjedhje dhe me rezistencë të lartë. Prania e aditivëve pocolanikë i ofron miksturës rezistencë ndaj sulfateve.

SikaGrout®-LSR ofron karakteristikat e mëposhtme:

  • Forcohet pa tkurrje brenda tubave dhe vrimave, duke siguruar mbushje të plotë
  • Nuk përmban kloride, sulfate dhe nitrate apo çdo substancë tjetër që mund të shkaktojë ose përshpejtojë korrodimin e kabllove
  • Teknologjia Sika® ViscoCrete®: llaç SCC që aplikohet me derdhje