Sika® Injection-306

Rrëshirë injektimi elastike poliakrilike për hidroizolim të përhershëm

Sika® Injection-306 është rrëshirë injektimi elastike poliakrilike me viskozitet të ulët dhe me kohë reaksioni të adaptueshme.

  • Kohë e adaptueshme tharjeje midis 8 dhe 50 minutash
  • Elasticitet i përhershëm, mund të përthithë lëvizje të kufizuara
  • Mundësi përthithjeje (bymim) dhe çlirimi (tkurrje) të lagështisë
  • Rrëshirë akrilike pa tretës
  • Vlerë e lartë pH nga 9 deri në 10
  • Viskozitet shumë i ulët në krahasim me atë të ujit
  • Sika® Injection-306 i tharë është i patretshëm në ujë dhe hidrokarbure dhe rezistent ndaj acideve dhe alkaleve
  • Mund të përdoret në zonat e mbrojtjes së ujërave nëntokësorë