Sika® Injection-201 CE

Rrëshirë elastike PUR e injektueshme për hidroizolim të përhershëm

Sika® Injection-201 CE është rrëshirë poliuretani për injektim me viskozitet të ulët, elastike dhe pa tretës. Në kontakt me ujin, formon një strukturë të njëtrajtshme dhe të mbyllur të papërshkueshme nga uji, e cila është elastike dhe fleksibël.

  • Përherë elastik, mund të përthithë lëvizje elastike
  • Pa tkurrje në kushtet vijuese të thata
  • Për shkak të viskozitetit të ulët mund të depërtojë në plasaritje me gjerësi >0.2 mm
  • Sika® Injection-201 CE i tharë është inert dhe me rezistencë kimike
  • Pa tretës
  • Në temperatura të ftohta (< +10°C) Sika® Injection-201 CE mund të përshpejtohet me Sika® Injection-AC20
  • Mund të injektohet si një sistem me një përbërës
Sika® Injection-201 CE