Sika® Plastocrete® N liquid

Sika® Plastocrete® N është një aditiv betoni për plastifikim dhe hidroizolimin e masës.

  • Përmirëson punueshmërinë
  • Lejon kompaktim më të mirë, i cili çon në prodhimin e betonit më të dendur dhe sipërfaqe përfundimtare të shkëlqyer
  • Përmirëson papërshkueshmërinë nga uji
  • Pa kloride - nuk sulmon armaturën
Sika® Plastocrete® N liquid