Sika® Separol® N

DISARMANT

Sika® Separol® N është disarmant mineral me bazë vaji, viskozitet të ulët dhe gati për përdorim i cili ofron shkëputje të plotë të betonit ose grautit nga betoforma e lëmuar. Nuk njollos, zgjat kohën e shërbimit të betoformës dhe ofron finiturë betoni me estetike të lartë.

 • Gati për përdorim
 • Efikasitet i mirë për shkak të viskozitetit të ulët
 • Jo korrodues
 • Aplikim i lehtë
 • Shkëputje dhe pastrim i shpejtë i betoformës
 • Zgjat kohën e shërbimit të betoformës
 • Siguron beton me sipërfaqe të pastër, e cila e bën ideal për betonet arkitekturore
 • Redukton flluskat e ajrit të cilat mund të shfaqen mbi sipërfaqen e betonit
 • Konsumim ekonomik
 • I përshtatshëm për aplikime në betoformë të përdorur në trajtimin me nxehtësi të betonit të parafabrikuar dhe në segmente me nxehje të lartë (betoformë deri në +70°C)
 • Të gjitha llojet e betonit
 • Rezistencë ndaj vibrimit