SikaRapid®-2

Akselerator për mpiksjen e betonit dhe llaçit

SikaRapid®-2 është aditiv i lëngshëm për përshpejtimin e mpiksjes dhe zhvillimin e rezistencave të hershme pa ndikuar në rezistencën përfundimtare

 • Kompatibël me superplastifikuesit
 • Shton rezistencën midis 6–24 orësh
 • Zgjat rezistencën “green strength“
 • Përshpejton mpiksjen në temperatura të ulëta
 • Rezistencë më e shpejtë ndaj ngricës
 • Disarmim më i shpejtë nga kallëpi
 • Heqje më herët të membranave të trajtimit
 • Lehtësi në ngarkim
 • Redukton kërkesat për trajtim me nxehtësi ose avull
 • Pa ndikim negativ tek rezistenca përfundimtare
 • Nuk përmban klorure
 • I përshtatshëm për beton të armuar
SikaRapid®-2