Sika® WT-140 L

Aditiv hidroizolues për beton dhe llaç - pjesë e konceptit SIKA® WATERTIGHT CONCRETE CONCEPT

Sika® WT-140 L është aditiv i lëngët hidroizolues që përdoret për reduktim të përshkueshmërisë së ujit tek betoni dhe llaçet me bazë çimentoje. Në kombinim me superplastifikuesit Sika® ViscoCrete® dhe Sika® ViscoFlow®, mund të prodhohet beton me veti tepër të përmirësuara, për sa i përket absorbueshmërisë kapilare të ujit dhe depërtimit të ujit nën presion.

  • Reduktim i përshkueshmërisë ujit në beton dhe llaçet me bazë çimentoje
  • Reduktim i depërtimit të ujit tek betoni dhe llaçet me bazë çimentoje në kombinim me superplastifikuesit Sika® ViscoCrete® dhe Sika® ViscoFlow®
Sika® WT-140 L