Sika® Plastiment®-15

Aditiv për superplastifikimin e betonit me veti vonuese

Sika® Plastiment®-15 është një superplastifikues multifunksional për betonin.

  • Rrit punueshmërinë pa shtuar ujin e përzierjes
  • Redukton raportin U/Ç me punueshmërinë e njëjtë 
  • Rrit rezistencat mekanike
  • Përmirëson finiturën e sipërfaqes
  • Redukton depërtimin e ujit
  • Ruan punueshmërinë edhe në kushte të vështira (p.sh. temperatura të larta)
  • Redukton tkurrjen dhe zvarrjen
  • Sika® Plastiment®-15 nuk përmban klorure dhe është i përshtatshëm për beton të armuar dhe të paranderur
Sika® Plastiment®-15